Ødipuskompleks

Ødipus er navnet på en figur i gresk mytologi, som ble spådd at han skulle komme til å ta livet av sin far og gifte seg med sin mor. Foreldrene var konge og dronning, og for å unngå at spådommen skulle gå i oppfyllelse, ble Ødipus sendt bort. Allikevel gikk spådommen i oppfyllelse, Ødipus møtte sin far i et slag og drepte ham, og deretter giftet han seg med sin mor, dronningen og fikk barn med henne.
Ødipus har gitt navn til Ødipuskomplekset, som er et begrep Freud brukte for å beskrive hva han trodde var et allment fenomen for alle gutters oppvekst, nemlig at de i en periode omkrin 5-årsalderen ønsker å ta opp konkurransen med faren og gifte seg med moren.

Forklaringen på dette fenomenet i dag, er at fedrene på Freuds tid for ca hundre år siden, var fjerne personer, som ofte hadde en straffende funksjon i forhold til barna. Mor tilhørte den trygge hjemmeverdenen, og guttene knyttet seg naturlig nok først til moren. I psykoanalyse observerte Freud at mange menn opplevde faren som et hinder for nærheten til moren, og i noen tilfeller uttrykte dette seg i ønske om å fjerne faren, kanskje endog ta livet av ham. Freud tolket dette som et universelt fenomen og døpte det Ødipuskomplekset.

Psykoanalytikere har i dag flere måter å beskrive hva ødipuskomplekset er, men fremdeles fremstår det som et av de mest sentrale begrepene i psykoanalysen. Målet for terapien er å erkjenne dette ønsket. Freud, og mange av hans etterfølgende elever har ment at dersom en benekter et slik ønske, betyr det at ønsket er fortrengt. Det er derfor viktig i psykoanalyse å komme frem til erkjennelse av sin morderiske ønsker, og kanalisere sin aggresjon mot faren på en bedre måte.
Det er mange som stiller seg kritiske til teorien om ødipuskomplekset, men man er fremdeles ikke kommet frem til noe endelig oppgjør med dette begrepet.